logo

The "Real Fake Nest" - "Tổ giả mà thật, tổ thật mà giả"

"Tổ giả" là một trong những thiết bị không thể thiếu khi lắp đặt một ngôi nhà nuôi chim yến. "Tổ giả" được dùng cho các mục đích sau:
img964-special-swiftlet-fake-nest-02
 


1. Dẫn dụ chim yến vào ở trong nhà. Tạo ra môi trường thân thuộc cho chim yến.
2. Tạo một nơi thuận lợi cho chim yến làm tổ đặc biệt là những con chim yến non chưa có kinh nghiệm làm tổ.

Vì vậy tổ giả cần phải làm giống tổ chim yến thật. Một trong những loại tổ giả tốt nhất đó là tổ giả được sử dụng lại từ những nhà chim cũ (những tổ giả mà chim đã làm tổ và chủ nhà nuôi chim yến đã gỡ ra để thu hoạch), đây là loại "tổ giả mà thật, tổ thật mà giả".

Đánh giá chất lượng sản phẩm
Kết quả: 0/5 - (0 vote)
Họ và Tên: - Email:
342   
COMMENTS (0)
No Comment
BACK      NEXT
Các tin khác
Hotline